Feiten en cijfers

 

Op vraag van de Vlaamse minister van Inburgering werd door de Studiedienst van de Vlaamse Regering en het Agentschap voor Binnenlands Bestuur ter ondersteuning van het integratiebeleid van de Vlaamse steden en gemeenten de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (LIIM) ontwikkeld. Het gaat om een set van omgevingsindicatoren die het lokale inburgerings- en integratiegebeuren in kaart brengt om zo de lokale besturen met betrouwbare cijfergegevens te ondersteunen bij de planning en ontwikkeling van hun beleid ter zake. 

De LIIM geeft vooreerst via een aantal demografische indicatoren inzicht in de omvang en de samenstelling van de doelgroep van het lokale inburgerings- en integratiebeleid. Daarna wordt aandacht besteed aan de maatschappelijke positie van deze groep op vlak van tewerkstelling, onderwijs, huisvesting, welzijn en armoede en maatschappelijke participatie. 

De LIIM wordt jaarlijks geactualiseerd (in december) met de meest recente beschikbare gegevens.

De monitor is te vinden op 
 
Meer rapporten ziet u hieronder.