help

Op de startpagina van anti-racisme.be zie je een kaart van Vlaanderen en onderaan het "Rappel voor een gemeentelijk antiracistisch tewerkstellingsbeleid".

 

De kaart kan je manipuleren zoals een andere Google-kaart: links op de + of - klikken om in te zoomen of uit te zoomen; je kan ook de kaart verslepen met je muis ingedrukt te houden. 

 

De gemeenten en steden hebben allen een google-marker gekregen. Initieel hebben deze markers een grijze kleur. Naarmate de activiteit in een gemeente stijgt (rappels verstuurd), krijgt de marker een andere kleur (grijs, -10 groen, -50 geel, +50 rood). Als partijen reageren dan krijgt de voet van de marker een grijze zone.

Als je op een marker klikt dan verschijnt in een pop-up de naam van de stad of gemeente. Je kan deze pop-up wegklikken door op het rode kruisje te klikken ofwel doorgaan naar de gemeente door op de gemeentenaam te klikken.

 

In de pagina van je gemeente (of nadat je op de button onderaan de basispagina klikte) kan je volgende acties ondernemen:

  • een rappel  doorsturen naar alle partijen van je gemeente. Je zal dan een email in je postbus krijgen met een verzoek het Rappel inderdaad te versturen. Je kan slechts éénmaal een rappel sturen. Dit Rappel wordt verstuurd vanuit info@anti-racisme.be en vermeldt enkel je naam en naam van je gemeente.
  • staat je partij niet vermeld op de lijst van lokale partijen van de gemeente, dan kan je dit verhelpen door te klikken op "Reageer als partij-afdeling"
  • je kan zelf een suggestie meegeven voor de partijen in je gemeente. Enkel relevante suggesties worden gepubliceerd.

Het volgende bericht wordt verstuurd:

 

 

Geachte politicus/politica,
vertegenwoordig(st)er van uw partijafdeling in uw gemeente,

Ondergetekende, inwoner uit uw gemeente, steunt onderstaand rappel van Hand in Hand voor een gemeentelijk antiracistisch tewerkstellingsbeleid naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. Ondergetekende vraagt dat uw partij hiermee rekening zal houden en haar standpunt en/of engagement bekend zal maken op de website www.anti-racisme.be(1).
Als uw partij de doelstellingen van dit rappel steunt, vraagt ondergetekende welke maatregelen zij voorstelt om deze te realiseren. Als uw partij deze eisen niet of maar gedeeltelijk steunt, vraagt ondergetekende wat uw partij dan als alternatief voorstelt om de discriminatie van allochtonen bij tewerkstelling aan te pakken (2).

 

Hand in Hand tegen racisme: rappel voor een gemeentelijk antiracistisch tewerkstellingsbeleid.

 

Iedereen heeft recht op een goede job. Toch blijkt dat allochtonen tot vier maal meer werkloos zijn. Dit komt voor een deel door discriminatie en vooroordelen.
De overheid moet dringend het goede voorbeeld geven en een inhaaloperatie voeren, ook in de gemeenten.
Hand in Hand, de medewerkende organisaties en ondergetekende vragen daarom een engagement van de politieke partijen die opkomen bij de verkiezingen van 14 oktober 2012:
- meer allochtonen aan het werk in de verschillende gemeentelijke diensten door een aangepast personeelsbeleid;
o met streefcijfers die hun aandeel in de bevolking weerspiegelen;
o met jobs op alle niveaus die rekening houden met hun kennis en ervaring;

- bedrijven die overheidsopdrachten willen, stimuleren om allochtonen tewerk te stellen (wie discrimineert komt niet in aanmerking);

- verenigingen die subsidies aanvragen, stimuleren om allochtonen te betrekken.

 

Hoogachtend

 

 

Een overzicht van het aantal Rappels per gemeente vind je op http://www.anti-racisme.be/overzicht-gemeenten

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.