Nieuws

8 mei 2012
ARBEIDSDEELNAME GESTEGEN, ETNISCHE KLOOF BLIJFT GROOTSTE VAN EUROPA
25 april 2012
Beeld je eens in. Je leeft in een dictatuur, je wordt opgepakt, gefolterd, … Je moet vluchten en komt terecht in een land waarvan je de taal niet spreekt. Je vindt je weg niet, snapt niets van de gebruiken, laat staan de administratie. Gelukkig is er gastvrijheid. Dankzij een gastvrije gemeente vind je een omgeving waar je je weer veilig en thuis kan voelen. Wil jij wonen in zo’n gastvrije gemeente? Stem jouw gemeente dan gastvrij op www.gastvrijegemeente.be. ‘Gastvrije Gemeente’ is een campagne van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
25 april 2012
In veel Europese landen is de werkloosheid onder moslims hoger dan onder niet-moslims. Het verschil tussen moslimvrouwen en niet-moslimvrouwen is nog groter. In Nederland had bijvoorbeeld in 2006 31 procent van de Turkse vrouwen en 27 procent van de Marokkaanse vrouwen een baan, vergeleken met 56 procent van de Nederlandse vrouwen die niet tot een etnische minderheid behoren. Deze cijfers zijn het gevolg van een groot aantal verschillende factoren, zoals een lagere opleiding en onvoldoende taalkennis, maar ook discriminatie speelt een rol. In landen als België, Frankrijk, Nederland en Zwitserland worden moslims, en vooral moslimvrouwen, gediscrimineerd op de arbeidsmarkt vanwege het dragen van bepaalde kleding, of van symbolen van hun godsdienst of levensbeschouwing.
6 april 2012
Vluchtelingen hebben heel wat in hun mars. Sommigen onder hen hebben veel studie- of werkervaring. In België kunnen ze bijkomende opleidingen volgen of hun diploma gelijkschakelen. Toch is het moeilijk hier een gepaste job te vinden die hun potentieel benut. Vluchtelingen@Work zoekt ‘Open Bedrijven’. Dit zijn bedrijven die het aandurven hooggeschoolde vluchtelingen kansen te geven. Door hooggeschoolde vluchtelingen een contract aan te bieden maakt u als bedrijf kennis met de competenties van deze vluchtelingen. Bijgaande flyer (http://www.vluchtelingenwerk.be/bestanden/publicaties/Flyer_open_bedrijven.pdf) helpt Vluchtelingen@Work bij hun zoektocht naar Open Bedrijven
31 maart 2012
Over interculturele en interreligieuze relaties wereldwijd door Thierry Verhelst

Pagina's