Nieuws

5 september 2013
Kick-off campagne Hand in Hand tegen discriminatie en voor meer etnisch-culturele diversiteit op de arbeidsmarkt (oktober 2013 - mei 2014). Zaterdagvoormiddag 28 september in St. Niklaas.
9 augustus 2013
Campagne tegen discriminatie en voor meer (etnisch-culturele) diversiteit op de arbeidsmarkt (oktober 2013 - mei 2014). Kick-off op zaterdag 28 september, 10u tot 13u, St. Niklaas.
23 april 2013
Debat in Antwerpen, zaal Atlas, maandag 29 april, 20u. In het recente onderzoek van de Gazet van Antwerpen lezen we nogmaals hoe sterk racisme en discriminatie de kansen van jonge mensen beknotten. Zeker om werk te vinden. Of zoals Hamid Talbi (24) het stelt: “Hoe hard je ook je best doet – zelfs mét enkele diploma’s op zak – als je vreemde roots hebt, blijf je voor sommigen tweederangs.” (citaat uit GVA, 20 april 2013). Wat gaat de politiek doen om dit probleem eindelijk ten gronde aan te pakken en de tewerkstellingsgraad van mensen met een migratieachtergrond ernstig te verhogen? Is het geen tijd voor een Marshall-plan?
15 april 2013
De tewerkstelling van mensen met een migratieverleden is veel lager dan het gemiddelde, wat alle politieke partijen en opiniemakers als een zeer nijpend probleem erkennen. We verwijzen bijvoorbeeld naar het actuele debat over de Belgische jongeren die naar Syrië trekken. Over oorzaken en vooral over remedies lopen de meningen echter uiteen. Zijn racisme en vooroordelen de belangrijkste belemmeringen of ligt het aan de verkeerde opleiding? Wat moet de overheid doen of ligt de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf? Het blijft ondertussen wachten op een zichtbaar effect van vroegere beleidsmaatregelen. Daarom vindt Hand in Hand het hoog tijd voor een debat hierover met de vertegenwoordigers van de belangrijkste politieke partijen.
10 januari 2013
Op basis van het persbericht maakten we ook een iets langere opiniebijdrage voor de websiteredactie van de VRT, zie http://opinie.deredactie.be/

Pagina's