Over Hand in Hand

"Hand in Hand tegen racisme" is een sociaal-culturele vormings- en actieorganisatie. Ze heeft haar wortels in de vredesbeweging als coördinerende instantie van de anti-raketten-betogingen in de jaren 80. Sinds 1992 legt Hand in Hand de klemtoon op de verdraagzaamheid in eigen land. Meer concreet organiseren we activiteiten ter bescherming van de democratie, voor gelijke rechten voor alle inwoners van dit land, tegen racisme en tegen discriminatie van etnisch-culturele minderheden.

 

In het begin van de jaren negentig was Vaka/Hand in Hand het zenuwcentrum van de koepel Hand in Hand voor Verdraagzaamheid en Democratie, een pluralistisch samenwerkingsverband van 'oude' en 'nieuwe' sociale bewegingen. De eerste actie van Hand in Hand werd een onverhoopt succes. Op 22 maart 1992 stapten meer dan 100.000 mensen door de straten van Brussel. Dat aantal werd twee jaar later geëvenaard op de tweede massabetoging op 27 maart 1994.

Naast betogingen organiseerde Hand in Hand een hele reeks antiracistische en democratische campagnes, b.v. voor het invoeren van het stemrecht voor inwoners van België die niet de Belgische nationaliteit hebben. Bij de verkiezingen van 13 juni '99 en 8 oktober 2000 riepen we op voor een stem tot behoud van de democratie en voor het in stand houden van het cordon sanitaire tegen extreem-rechts.

In 2003 voerden we de Esperanza-campagne "Migratie is een natuurlijke zaak" i.s.m. Ociv, 11.11.11, Caritas Internationaal Hulpbetoon en Wereldsolidariteit. Daarna volgde een gemeentelijke campagne voor een humanitair en rechtvaardig asiel- en migratiebeleid.

In 2006 was Hand in Hand één van de initiatiefnemers en het coördinerend secretariaat van de ondertussen alomgekende 'Zonder Haat Straat' actie. Als antwoord op de racistische moorden van 2006 vonden meer dan 100.000 affiches hun weg naar de ramen van menige Vlaming.

In 2009 gingen we van start met de campagne 'Ik ga vreemd'. Die campagne voorzag en voorziet nog steeds over heel Vlaanderen een aanbod voor allerhande socio-culturele verenigingen om een ontmoetingsmoment met vluchtelingen, asielzoekers en nieuwkomers op touw te zetten. Voor alle info: www.ikgavreemd.org.

In het voorjaar van 2011 voerden we een meer politieke campagne, "product van de multicultuur" met een hoogdrempelige petitie in de vorm van een open brief die door meer dan 1300 mensen ondertekend werd, waaronder een hele reeks prominenten. Voor alle info over de campagne: www.multicultuurcampagne.be.

Eén van de eisen van de petitie was een verhoogde tewerkstelling van leden van etnisch-culturele minderheden. Zij worden immers benadeeld door vooroordelen, discriminatie en racisme. In de zomer van 2011 beslisten we daarom de multicultuurcampagne te laten opvolgen door een specifieke campagne voor tewerkstelling van allochtonen. We koppelden dit aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 omdat we vinden dat de overheid het goede voorbeeld moet geven en omdat de gemeentebesturen belangrijke werkgevers zijn, vooral in de grote steden waar de werkloosheid onder allochtonen het grootst is.

U kan onze werking steunen door een gift op rekeningnummer 000-0000116-19 van Hand in Hand tegen racisme vzw. Vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest.