Waarover gaat het?

 

Waarom een gemeentelijke campagne over interculturele diversiteit en non-discriminatie op de arbeidsmarkt?

Uit allerlei onderzoeken  (zie http://www.anti-racisme.be/feiten-en-cijfers) blijkt dat leden van etnisch-culturele minderheden nog steeds sterk ondervertegenwoordigd zijn in de tewerkstellingstatistieken en dat dit voor een groot deel veroorzaakt wordt door discriminatie en racisme. Ook als er geen sprake is van bewust racisme blijft het gegeven dat deze bevolkingsgroep systematisch ondervertegenwoordigd is en dat hier structureel extra inspanningen moeten gebeuren. Naast de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer is er duidelijk een verantwoordelijkheid weggelegd voor de werkgevers én voor de politieke overheid.

Hand in Hand is van mening dat de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 een goede aanleiding zijn om dit probleem politiek aan te kaarten.  Lokale besturen kunnen hier immers een belangrijke rol in spelen. Ten eerste zijn veel gemeenten en steden zelf grote werkgevers en kunnen  ze een corrigerende invloed uitoefenen op de arbeidsmarkt. Lokale besturen hebben de mogelijkheid om de interculturele diversiteit van hun personeelsbestand ernstig te verbeteren en discriminatie van etnisch-culturele minderheden te bestrijden.

Ten tweede beschikken ze ook over drukkingsmiddelen ten aanzien van de privésector. Overheidsaanbestedingen en subsidies kunnen gekoppeld worden aan criteria die etnisch-culturele diversiteit bevorderen.